خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'dorsawi2_dbwin.wp_copyrightpro' doesn't exist]
SELECT*FROM wp_copyrightpro

پنجره خلیجی یا Bay Window

Spread the love

پنجره خلیجی یا Bay Window

یکی از عوامل زیبایی نمای ساختمان پنجره هاست.دربسیاری ازنماها پنجره خلیجی یا Bay Window جلوه ای ویژه به نما می دهد. این مدل پنجره ترکیبی از تعدادی پنجره های ثابت و بازشو است که بادر کنارهم قرارگرفتن تحت زوایای مشخص قوسی چند ضلعی را پدید می آورند.
کاربرد عمده پنجره خلیجی یا Bay Window اغلب در پذیرایی خانه است. و این مدل پنجره به نوعی است که فضای خانه را بزرگتر جلوه می دهد و دیدی وسیع به بیرون ایجاد می کند.

  • این پنجره مقاومت بالای انواع ثابت وبازشو راحفظ میکند.

  • امکان قرارگرفتن کتیبه نیز درآن وجوددارد.

  • به دلیل نصب شیشه ساده درآن و هزینه تولیدکمتر،نسبت به پنجره کمانی مقرون به صرفه تر است.