خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'dorsawi2_dbwin.wp_copyrightpro' doesn't exist]
SELECT*FROM wp_copyrightpro

ایمنی و بهداشت

مفاهیم بین المللی رنگ کلاه های ساختمانی

مفاهیم بین المللی رنگ کلاه های ساختمانی

مفاهیم بین المللی رنگ کلاه های ساختمانی
مفاهیم بین المللی رنگ کلاه های ساختمانی
رنگ کلاه ایمنی پیشنهادی در واحدهای مختلف به‌صورت جدول ذیل است:‌
ردیف نام واحد رنگ کلاه ایمنی، رنگ‌ها بستگی به نظر شرکت دارد.

ایمنی – زرد
آتش‌نشانی – قرمز
بهره‌برداری – […]


ایمنی دودکش ها در فصل سرما

ایمنی دودکش ها در فصل سرما

ایمنی دودکش ها در فصل سرما
ایمنی دودکش ها در فصل سرما

با شروع فصل سرما و استفاده از وسایل گازسوز، هرساله تعداد زیادی از هموطنان جان خود را در اثر مسمومیت با مونوکسیدکربن از دست می‌دهند. این گاز، گازی است […]