خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'dorsawi2_dbwin.wp_copyrightpro' doesn't exist]
SELECT*FROM wp_copyrightpro

زیرسازی و بتن ریزی

بلوکاژ یا قلوه چینی چیست؟

بلوکاژ یا قلوه چینی چیست؟

بلوکاژ یا قلوه چینی چیست؟
بلوکاژ یا قلوه چینی چیست؟
به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به کف ساختمان‌ها، از بلوکاژ یا ماکادم استفاده می‌شود که عبارت است از لاشه سنگ و قلوه سنگ که بدون ملات به ضخامت ۲۵ […]