خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'dorsawi2_dbwin.wp_copyrightpro' doesn't exist]
SELECT*FROM wp_copyrightpro

میزان اتلاف انرژی در ساختمان

میزان اتلاف انرژی در ساختمان

میزان اتلاف انرژی در ساختمان
1- عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی  
ساختمان به واسطه نوع مصالح مصرفی و گونگی قرارگیری اجزاء پوسته خارجی می‌تواند دمای داخل خود را تا مدتی حفظ نماید به دلیل اینکه همواره ساختمان با محیط اطراف خود […]


نحوه ساخت راه پله کنسولی

نحوه ساخت راه پله کنسولی

نحوه ساخت راه پله کنسولی
نحوه ساخت راه پله کنسولی
تعریف پله
پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود آن را طی می کند. در واقع پله تکیه گاهی […]