جلسه سوم – اصول اولیه طراحی پروژه

جلسه-س3وم

[vc_row][vc_column][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_28681″ sk_lines=”background-color:#904f00;width:50px;height:5px;top:-75px;left:1px;” sk_lines_con=”height:4px;top:5px;”]

اصول اولیه طراحی پروژه

 

جلسه سوم

[/cz_title][vc_row_inner][vc_column_inner][cz_video_popup type=”2″ id=”cz_11624″ mp4=”https://dorsawin.ir/wp-content/uploads/2020/09/Finally03.mp4″ image=”5381″ title=”جلسه سوم” subtitle=”اصول اولیه طراحی پروژه” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#b02024;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][cz_2_buttons title=”مشاهده جلسه دوم” title2=”مشاهده جلسه چهارم” sep_text=”یا” style=”style5″ id=”cz_46400″ link=”url:https%3A%2F%2Fdorsawin.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587%2F|title:%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%E2%80%93%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87||” link2=”url:https%3A%2F%2Fdorsawin.ir%2F%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587%2F|title:%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%E2%80%93%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87||” sk_btn1=”font-size:22px;color:#ffffff;background-color:#b02024;padding:7px 40px 7px 25px;border-radius:10px 0 0 10px;” sk_btn1_hover=”color:#ffffff;background-color:#904f00;” sk_btn2=”font-size:22px;color:#ffffff;background-color:#b02024;padding:7px 25px 7px 40px;border-radius:0 10px 10px 0;” sk_btn2_hover=”color:#ffffff;background-color:#904f00;” sk_icon=”color:#ffffff;font-size:16px;width:34px;height:34px;border-width:4px 4px 4px 4px;background-color:#c28100;border-color:#ffffff;”][/vc_column][/vc_row]

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم