فرم ضمانت نامه و رضایتمندی مشتریان

گروه صنعتی درساوین در راستای رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات خود قابلیت جدیدی در سایت خود ایجاد کرده که خریداران گرامی بتوانند ضمانت نامه خود را ثبت نمایند تا بعدها بتوانند از خدمات پس از فروش گروه صنعتی درساوین استفاده کنند.توجه داشته باشید که اطلاعات زیر را با دقت و صحیح پر نمایید.
  • توجه داشته باشید که ضمانت نامه شما به این آدرس و کد پستی ارسال خواهد شد.