ما به شما بهترین کیفیت را ارائه می‌دهیم

درساوین، در سال 1388 فعالیت خود را با تولید پنجره دوجداره UPVC و شیشه دوجداره آغاز نمود و با توسعه خود در سال 1395 فضای کارخانه را به 4700 مترمربع و تمامی ماشین‌آلات را به CNC چهار سرجوش Murat ترکیه ارتقا داده است.

آکرول، تحت عنوان «سایت بزرگ شرکت صنایع آلومرول نوین» در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار در شهرک صنعتی خیرآباد اراک واقع شده است که بزرگترین شهرک تخصصی آلومینیوم کشور می باشد و در نوع خود در کشور بینظیر است.

_

قیمت پنجره تک لنگه آکرول

(حدودا از 800.000 تا 2.300.000 تومان)

نوع پنجره

ثابت بدون بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل

نوع پنجره

بالابازشو یا کلنگی

پنجره هافمن

پروفیل : آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل

نوع پنجره

تک حالته بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : اکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل

نوع پنجره

دوحالته بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 600 * 600میل

_

قیمت پنجره دو لنگه آکرول

(حدودا از 2.400.000 تا 3.300.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل

_

قیمت پنجره سه لنگه آکرول

(حدودا از 3.000.000 تا 3.900.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1400میل

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1400میل

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : پنجره آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1500میل

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 1500میل

_

قیمت پنجره چهار لنگه آکرول

(حدودا از 5.200.000 تا 6.900.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک اکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1400میل

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1400میل

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1500میل

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک اکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 3500 * 1500میل

_

قیمت پنجره کشویی آکرول

(حدودا از 3.400.000 تا 6.700.000 تومان)

نوع پنجره

کشویی دو لنگه

پنجره هافمن

پروفیل : آلومینیوم آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1800 * 1400میل

نوع پنجره

کشویی سه لنگه

پنجره هافمن

پروفیل :آلومینیوم آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2500 * 1500میل

نوع پنجره

کشویی چهارلنگه

پنجره هافمن

پروفیل : آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل

_

قیمت پنجره هلالی و فولکس واگنی آکرول

(حدودا از 3.000.000 تا 13.500.000 تومان)

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2000میل

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 2000میل

نوع پنجره

فولکس واگنی

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل

_

قیمت انواع درب آکرول

(حدودا از 3.400.000 تا 6.000.000 تومان)

نوع پنجره

در سرویسی

پنجره هافمن

پروفیل : آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 900 * 2100میل

نوع پنجره

در سوئیچی

پنجره هافمن

پروفیل :آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2100میل

نوع پنجره

در فرانسوی

پنجره هافمن

پروفیل :آکرول
یراق آلات :  کاله کلیت ترکیه
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 2100میل

ترمال بریک چیست؟

ترمال بریک چیست و چه کاربردی دارد؟ ترمال بریک همان پنجره دوجداره آلومینیومی می باشد با این تفاوت که فناوری شکست حرارتی در آن استفاده شده و یک لایه پلی آمید تقویت شده بین پروفیل های آلومینیومی در داخل و خارج به کار رفته است. آلومینیوم به صورت ذاتی عایق حرارتی نمی باشد و نسبت یو پی وی سی از عایق گرما و سرمای کمتری برخوردار است که توسط این لایه این ضعف گرفته خواهد شد. پنجره آلومینیوم آکرول از آلومینیوم اکسترود شده تشکیل شده است و پلی اورتان نیز به این محصول اضافه شده است که باعث اکستروژن های خارجی آن جدا شود. توجه داشته باشید که پنجره دوجداره ترمال بریک آکرول به دلیل استفاده از این لایه پلی آمید تقویت شده از عایق صوتی و حرارتی بسیار خوبی برخوردار می باشد. دو برند پنجره آلومینیوم آکپا و اکرول جز دو برند برتر این حوزه در سطح ایران هستند.

عوامل موثر بر قیمت پنجره آکرول

 

  • کیفیت دو جداره آکرول
  • نوع حالت بازشو
  • نوع و کیفیت شیشه دو جداره
  • نوع یراق آلات کار شده در پنحره دو جداره
  • رنگ و طرح انتخابی و وزن آلومینیوم به کار رفته که به کیلو گرم

خرید پنجره آلومینیومی آکرول

 

گروه صنعتی درساوین با توجه به نیاز مشتریان خود و تاکید در استفاده از برند آکرولAKROLL و با توجه به سابقه همکاری با این برند، اقدام به تهیه پروفیل آلومینیوم آکرول و تولید پنجره دو جداره آلومینیوم ترمال بریک یا نرمال می نماید و با تنوع در محصولات، قدرت انتخاب را در اختیار مشتری های گرامی قرار می دهد.

پنجره دو جداره آکرول AKROLL جزو برند های محبوب و معتبر در صنعت ساختمان محسوب می شود.