ما به شما بهترین کیفیت را ارائه می‌دهیم

_

قیمت پنجره تک لنگه آکپا

(حدودا از 950.000 تا 2.600.000 تومان)

نوع پنجره

ثابت بدون بازشو

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 1200میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کلنگی یا سرویسی 

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 600 * 600میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت پنجره دو لنگه آکپا

(حدودا از 2.800.000 تا 3.700.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1400میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت پنجره سه لنگه آکپا

(حدودا از 3.500.000 تا 4.500.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت پنجره چهار لنگه آکپا

(حدودا از 6.000.000 تا 7.780.000 تومان)

نوع پنجره

 تک حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

تک حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

دو حالته با کتیبه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 3500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت پنجره کشویی آکپا

(حدودا از 3.500.000 تا 6.870.000 تومان)

نوع پنجره

کشویی دو لنگه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1400 * 1800میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کشویی سه لنگه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

کشویی چهارلنگه

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 4000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت پنجره هلالی و فولکس واگنی آکپا

(حدودا از 3.500.000 تا 6.870.000 تومان)

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

قوس دار

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 2000 * 2000میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع پنجره

فولکس واگنی

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 4000 * 1500میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

_

قیمت انواع درب آکپا

(حدودا از 4.000.000 تا 6.900.000 تومان)

نوع درب

در سرویس

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1600 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع درب

در سوئیچ

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 1500 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

نوع درب

در فرانسوی

پنجره هافمن

پروفیل : ترمال بریک سری TH60
یراق آلات :  Tovic
شیشه : 6 میل ساده 4 میل ساده
عرض و ارتفاع: 800 * 2100میل
رنگ: آنادایز شامپاینی

معرفی پنجره آکپا

 

آیا پنجره های دوجداره آکپا انتخاب خوبی هستند؟

_

طی چند دهه گذشته صنعت درب و پنجره سازی پیشرفت های بسیار چشم گیری داشته است.پنجره یکی از مهمترین قسمت های ساختمان محسوب می شوند که به نور منزل بسیار کمک می کنند.اگر در حال ساخت و ساز هستید یا قصد تعویض پنجره های قدیمی خود را دارید معمولا با دو جنس قاب مواجه خواهید شد.پنجره های یو پی وی سی و آلومینیوم دو متریال قالب جهت ساخت درب و پنجره می باشد.گروه صنعتی درساوین تولید کننده دو نوع متریال می باشد و در زمینه تولیدات پنجره ترمال بریک آکپا بسیار حرفه ای عمل می کند و توسط دستگاها و ماشین آلات صنعتی جهت مونتاژ استفاده خواهد شد که باعث می شود پنجره آکپا که خرید میکنید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

تفاوت ترمال بریک اکپا با آلومینیوم معمولی

عنصر آلومینیوم به صورت ذاتی جریان الکترونیکی را عبور می دهد ، که این ویژگی باعث شده که گرما را نیز عبور دهد و در ساخت پنجره عایق ضعیفی می باشد.زمانی که پنجره شما آلومینیوم معمولی باشد گرما و سرما را انتقال می دهد که منجر به تلف شدن انرژی زیادی می شود.در تابستان قاب ها گرم شده و این گرما را به داخل انتقال می دهند که شما باید انرژی بیشتری صرف کنید و هزینه بیشتری انجام دهید که ساختمان خود را گرم نگه دارید.اما پنجره ترمال بریک آکپا با استفاده از نوار پلی آمید از تبادل گرما ، سرما و صدا جلوگیری کرده و باعث می شود که بازدهی مطلوب تری خواهید داشت.

پنجره ترمال بریک آکپا از فناوری پیشرفته برای بهره وری انرژی و عایق صوتی در ساختمان ها بهره می برد.اکستروژن های پلی آمید تقویت شده شیشه دوجداره باعث می شود عایق صوتی قوی تر ایجاد شود و انتقال گرما به حداقل برسد.البته توجه داشته باشید درب و پنجره فرانسوی نسبت به پنجره های دیگر عایق ضعیف تری هستند.

پنجره ترمال بریک آکپا TH60

گروه صنعتی درساوین تولید کننده انواع پنجره دوجداره آلومینیوم ترمال بریک آکپا TH60 می باشد . ما به کمک تیم متخصص و آموزش دیده توانسته ایم پنجره ترمال بریک آکپا تولید کنیم از کیفیت بالا و استحکام مناسب و استانداری برخوردار باشد.گروه صنعتی درساوین طیف گسترده ای از انواع مدل پنجره ترمال بریک رو تولید می کند که عملکرد بسیار عالی داشته و مقرون به صرفه می باشند..