اجرای 4 طرح در آلومینای ایران

اجرای 4 طرح در آلومینای ایران

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد: این مجتمع 4 طرح توسعه ای را با پیشرفت حدود 50 تا 80 درصد در حال اجرا دارد.

برای درخواست نمایندگی پنجره درساوین کلیک کنید.

 تورج زارع با بیان این مطلب گفت: از جمله طرح های توسعه ای، «احداث واحد تولید هیدرات ویژه» با پیشرفت حدود 80 درصد است که در‌حال‌حاضر‌، تأمین ‌بخش ‌زیادی ‌از‌ قطعات ‌و ‌تجهیزات‌ مکانیکی،‌ برقی ‌و ‌ابزار‌ دقیق‌ انجام ‌شده و ‌بخش‌ بیشتر ‌ساخت ‌ساختمان‌های ‌غیر ‌عملیاتی ‌نیز‌ پایان‌ یافته ‌است.

وی ادامه داد: طرح «توسعه واحد سود و تبخیر» حدود 77 درصد پیشرفت دارد. اکنون مخازن تحت فشار این واحد در حال رنگ آمیزی است. فلودیاگرام و نقشه اتصال استیج جدید به خطوط قبلی تکمیل و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران با اشاره به 2 طرح دیگر توسعه ای این شرکت گفت: پیشرفت طرح احداث کارخانه فرآوری بوکسیت به روش واسطه سنگین به بیش از 50 درصد رسیده و در آن، اقداماتی همچون بررسی ‌و ‌امکان‌سنجی ‌طراحی ‌اسپیرال، بتن‌ریزی‌ کف و آرماتوربندی ‌دیواره ‌استخر‌ ذخیره ‌آب، بتن‌ریزی ‌سقف ‌پست ‌برق، پی‌چینی ‌سوله ‌واسطه ‌سنگین و آرماتوربندی ‌کف ‌تیکنر انجام شده است.

وی افزود: فاز دوم توسعه واحد گل قرمز (نصب دو تیکنر) از پیشرفت حدود 48 درصدی برخوردار است که جوشکاری، سندبالست و رنگ آمیزی پایپیرک آن پایان یافته است. همچنین، نقشه های پایپینگ آماده شده و مواد اولیه آن در حال خرید است.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم