مدیر امور مهندسی مجتمع آلومینیوم جنوب

مدیر امور مهندسی مجتمع آلومینیوم جنوب

مدیر امور مهندسی مجتمع آلومینیوم جنوب

در راستای تغییر و تحولات مدیریتی و واگذاری مسئولیت‌های مهم سالکو به جوانان شایسته و توانمند بومی با صدور حکمی از سوی مهندس مهدی زحمتکش مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، مهندس ناصر عباسی به عنوان مدیرامور مهندسی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب منصوب شد.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن کلیک کنید.

در بخشی از حکم مهندس مهدی زحمتکش مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب خطاب به مهندس ناصر عباسی به عنوان مدیرامور مهندسی،برنامه ریزی و مدیریت اجرای پروژه های بهبود و توسعه به منظور ارتقاء کمی و کیفی فرآیند تولید، نظارت بر تدوین یا بازنگری نقشه های فنی و مهندسی، تهیه و تنظیم استانداردهای علمی و فنی و حوزه مهندسی و برنامه ریزی مناسب جهت ارتقا توان فنی و مهندسی پرسنل مرتبط از طریق دوره های آموزشی مناسب و پیوسته از مهم ترین امورات و درخواست هایی است که تحقق و اجرای آن از مدیر جدید امور مهندسی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در این حکم مسئولیت درخواست شده است.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم