افزایش تولید آلومینیوم چین

افزایش تولید آلومینیوم چین

افزایش تولید آلومینیوم چین

تولید آلومینیوم چین در 9 ماه (ژانویه تا سپتامبر) 7.2 درصد افزایش یافت.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین در 18 اکتبر، در دوره ژانویه تا سپتامبر امسال، تولید آلومینیوم اولیه چین با 7.2 درصد افزایش همراه شد و به 29.2 میلیون تن رسید که با توجه به کاهش ماهانه تولید در سپتامبر، رشد 9 ماهه کندتر از رشد 8.3 درصدی در بین ماه های ژانویه تا آگوست بود.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن کلیک کنید.

داده ها نشان می دهد تنها در ماه سپتامبر کل تولید آلومینیوم اولیه چین به 3.1 میلیون تن رسید که 2.1 درصد از سال قبل و 2.5 درصد از ماه قبل کمتر است.

این کاهش احتمالا ناشی از سهمیه بندی شدید برق در مناطقی است که تاسیسات اصلی ذوب مانند مغولستان داخلی در شمال چین در آن قرار دارند.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم