ورود وزارت دفاع به صنایع آلومینیوم

ورود وزارت دفاع به صنایع آلومینیوم

ورود وزارت دفاع به صنایع آلومینیوم

سردار محمدنجار گفت: وزارت دفاع بنا دارد برای ثروت سازی و توجه به بازنشستگان کشور به صنایع مختلف ورود پیدا کنیم که صنعت آلومینیوم یکی از آن موارد است چرا که آلومینیوم در هواپیماسازی و خودرو استفاده می شود.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن کلیک کنید.

سردار مصطفی محمدنجار، روز پنج شنبه 22 دی در مراسم افتتاح کارخانه «آلومینیوم جنوب لامرد» فارس گفت: راه اندازی این کارخانه به دلیل اینکه آلومینیوم یک صنعت مهم و استراتژیک است   مایه خرسندی بوده و زمینه ساز صادرات است.

نماینده وزارت دفاع گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و راه اندازی کارخانه ها و مراکز تولیدی موجب اشتغال زایی، حمایت از تولید و رشد اقتصادی می شود.

رئیس قرارگاه «اقتصاد مقاومتی» وزارت دفاع اضافه کرد: با ایجاد صنایع خرد و پایین دستی باید زنجیره چرخش این کارخانه تکمیل شود و فاز دوم و سوم این صنعت باید کلید بخورد.

وی با اشاره به اقدامات وزارت دفاع بیان کرد: نیروگاه «غدیر» توسط وزارت دفاع شکل می گیرد و در بخش دفاع و صنعت نظامی، کارهای بسیار زیادی توسط وزارت دفاع انجام شده است.

سردار محمدنجار عنوان کرد: وزارت دفاع بنا دارد برای ثروت سازی و توجه به بازنشتسگان کشور به صنایع مختلف ورود پیدا کنیم که صنعت آلومینیوم یکی از آن موارد است چرا که آلومینیوم در هواپیماسازی و خودرو استفاده می شود.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم