پلاسکو دوم در ریزش ساختمان

پلاسکو دوم در ریزش ساختمان

پلاسکو دوم در ریزش ساختمان

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران گفت: نمونه مشابه پلاسکو، ساختمان آلومینیوم است و بارها شهرداری تذکر داده اما هیچ توجهی نشده است.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن کلیک کنید.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران درباره افتتاح ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: ساختمان پلاسکو افتتاح شد و حدود 85 تا 90 تمهیدات ایمنی را رعایت کردند و برای صدور تاییدیه نهایی از سوی سازمان آتش نشانی مهلت دو ماهه گرفتند تا اقدامات باقی مانده را انجام دهند.

وی گفت: باتوجه به اینکه اصناف فشارهای زیادی را برای افتتاح سریعتر پلاسکو داشتند، آتش نشانی مهلت داده و تعهد گرفته که ظرف دو ماه، کارهای باقی مانده اجرایی شود.

بابایی بیان کرد: نکته مهم این است که درخصوص پلاسکوهایی که در آینده ممکن است بحران آفرین شود اقداماتی انجام دادیم؟ آیا بنیاد مستضعفان ساختمان‌های مشابه پلاسکو ندارد؟ نمونه مشابه پلاسکو، ساختمان آلومینیوم است و بارها شهرداری تذکر داده اما هیچ توجهی نشده است.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه بنده به عمد و به نشانه اعتراض در مراسم افتتاح ساختمان پلاسکو شرکت نکردم، ادامه داد: ما ساختمان‌ها مشابه پلاسکو داریم اما نهادهای مسئول اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم