افزایش تولیدات شرکت آلومینیوم ایران

شرکت آلومینیوم ایران 13 هزار تن محصول تولید کرد

افزایش تولیدات شرکت آلومینیوم ایران

شرکت آلومینیوم ایران در آبان‌ماه 1400، توانست میزان تولید خود را نسبت به ماه قبل از آن ارتقا دهد اما همچنان با رکورد تولید خود در سال گذشته فاصله دارد.

برای درخواست نمایندگی پنجره درساوین کلیک کنید.

عملکرد شرکت آلومینیوم ایران در آبان‌ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به ماه قبل از آن و آبان‌ماه 1399 نشان می‌دهد میزان درآمد از محل فروش محصولات آلومینیومی این شرکت نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته دارای رشد بوده است. همچنین میزان تولید شمش آلومینیومی ایرالکو با رشد همراه بوده اما میزان تولید بیلت این شرکت افت داشته است.

شرکت ایرالکو در آبان‌ماه 1400، درمجموع 13 هزار و 26 تن محصول آلومینیومی تولید کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از آن، 6.3 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 22.4 درصد افت را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در آبان‌ماه سال جاری، حدود 15 هزار و 98 تن محصول آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش از آن، 53.2 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 35.3 درصد رشد داشته است.

ایرالکو در دومین ماه پاییز 1400، با کسب درآمد 11 هزار و 354 میلیارد و 218 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی، افزایش 36.7 درصدی درآمد را نسبت به ماه قبل از آن، به ثبت رسانده و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 115 درصد رشد را نشان می‌دهد.

منبع: پنجره ایرانیان

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم