افزایش درآمد شرکت آلومینیوم ایران «فایرا»

افزایش درامد فایرا

افزایش درآمد شرکت آلومینیوم ایران «فایرا»

شرکت آلومینیوم ایران در مهر ماه 1400، توانست از محل فروش 9 هزار و 853 تن محصول آلومینیومی، هشت هزار و 307 میلیارد و 631 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، حکایت از رشد 44 درصدی دارد.

نمودار 1 عملکرد شرکت ایرالکو در مهر ماه 1400 و مقایسه نتایج آن نسبت به ماه قبل از آن و مهر ماه 1399 را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، میزان درآمد از محل فروش محصولات آلومینیومی این شرکت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته دارای رشد بوده است.

افت تولید و فروش بیلت آلومینیومی نسبت به شهریور ماه

در مهر ماه 1400، شرکت آلومینیوم ایران یک هزار و 120 تن بیلت خالص آلومینیومی تولید کرد که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن که تولید این محصول به میزان دو هزار و 277 تن بود، 50.8 درصد افت داشته است. این شرکت در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1399 که 500 تن بیلت آلومینیومی تولید کرده بود، رشد 124 درصدی را به ثبت رسانده است.

«فایرا» در نخستین ماه پاییز 1400، به میزان 758 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخت که بیانگر افت 13.4 درصدی فروش این محصول نسبت به شهریور ماه امسال که فروش این محصول 875 تن بود، است. مقایسه میزان فروش بیلت در مهر ماه امسال با مدت مشابه سال 1399، افت 29.1 درصدی را نشان می‌دهد. ایرالکو در مهر ماه 1399، یک هزار و 69 تن بیلت خالص آلومینیومی فروخته بود.

نرخ فروش بیلت آلومینیومی «فایرا» در ماه مورد بررسی، 79 هزار و 558 تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شده که این میزان نسبت به ماه قبل از آن، 19.3 درصد افزایش داشته است. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه 1400، 66 هزار و 676 تومان به ازای هر کیلوگرم بود. در حالی که نرخ فروش بیلت آلومینیومی ایرالکو در مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال 1399 که 42 هزار و 938 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، حاکی از رشد قابل توجه 85.3 درصدی است.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن، اینجا کلیک کنید.

عملکرد ناموفق «فایرا» در تولید و فروش شمش آلومینیومی

شرکت آلومینیوم ایران در مهر ماه 1400، 11 هزار و 132 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که این میزان تولید در مقایسه با ماه قبل از آن، 8.1 درصد افت داشته است. میزان تولید این محصول در شهریور ماه 1400، 12 هزار و 119 تن بود. مقایسه میزان تولید شمش آلومینیومی در ماه مورد بررسی با ماه مشابه در سال 1399، حکایت از کاهش 15.5 درصدی تولید این محصول دارد. این شرکت در مهر ماه سال 1399، 13 هزار و 168 تن شمش آلومینیومی تولید کرده بود.

«فایرا» در اولین ماه پاییز 1400، 9 هزار و 55 تن شمش آلومینیومی را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که این میزان نسبت به شهریور ماه سال 1400، 25.4 درصد افت را نشان می‌دهد. میزان فروش این محصول در شهریور ماه 1400، 12 هزار و 141 تن بود. میزان فروش شمش آلومینیومی ایرالکو در مهر ماه امسال، در مقایسه با ماه مشابه در 1399 و فروش 11 هزار و 877 تنی، 23.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان صادرات شمش آلومینیومی این شرکت در ماه مورد بررسی نیز دو هزار و 691 تن بوده است.

نرخ فروش شمش آلومینیومی شرکت ایرالکو از 64 هزار و 50 تومان به ازای هر کیلوگرم در شهریور ماه 1400 به 71 هزار و 220 تومان به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه سال 1400 رسید که به این ترتیب، افزایش 11.2 درصدی در این زمینه مشاهده‌ می‌شود. همچنین نرخ فروش شمش آلومینیومی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، 61 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه سال گذشته، 44 هزار و 235 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

برای استعلام قیمت پنجره ویستابست کلیک کنید.

عدم تولید شمش آلیاژی

در مهر ماه سال 1400، «فایرا» مانند ماه قبل از آن شمش آلیاژی تولید نکرد. این در حالی است که این شرکت در مهر ماه 1399، 497 تن شمش آلیاژی تولید کرده بود.

گفتنی است ایرالکو در مهر ماه 1400، 40 تن شمش آلیاژی را توانست به فروش برساند. این شرکت در شهریور ماه فروشی برای این 160 تن شمش آلیاژی به فروش رسانده بود. همچنین در مهر ماه 1399 موفق به فروش 123 تن شمش آلیاژی شده بود.

نرخ فروش شمش آلیاژی در ماه مورد بررسی، 84 هزار و 745 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد. این شرکت در شهریور ماه نرخ فروش 61 هزار و 836 تومان به ازای هر کیلوگرم شمش آلیاژی را  به ثبت رساند. همچنین در مدت مشابه سال 1399، شرکت آلومینیوم ایران شمش‌های آلیاژی را به قیمت 45 هزار و 366 تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رسانده بود.

افزایش درامد فایرا

افزایش درآمد علی‌‌رغم کاهش تولید

شرکت ایرالکو در مهر ماه 1400، در مجموع 12 هزار و 252 تن محصول آلومینیومی تولید کرده است که این میزان نسبت به ماه پیش از آن 14.9 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 13.5 درصد افت را نشان می‌دهد.

شرکت آلومینیوم ایران در مهر ماه سال جاری، حدود 9 هزار و 853 تن محصول آلومینیومی فروخته است که نسبت به ماه پیش از آن، 25.2 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.6 درصد افت داشته است.

ایرالکو در نخستین ماه پاییز 1400، با کسب درآمد هشت هزار و 307 میلیارد و 631 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی، کاهش 1.8 درصدی درآمد را نسبت به ماه قبل از آن، به ثبت رسانده است ولی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 44 درصد رشد را نشان می‌دهد.

منبع: باشگاه آلومینیوم

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم