اجرای پروژه‌های نو در راستای کاهش مصرف انرژی

اجرای پروژه‌های نو در راستای کاهش مصرف انرژی

اجرای پروژه‌های نو در راستای کاهش مصرف انرژی

محمود کلهری با اشاره به اهمیت کاهش مصرف انرژی به خصوص در روزهای گرم تابستان گفت: برای اولین بار اقداماتی نو در راستای بهینه سازی و کاهش مصرف حامل های انرژی در ساختمان های این منطقه رقم خورده است.

محمود کلهری، شهردار منطقه 5 با بیان اینکه با نظارت عالی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برای اولین بار اقداماتی نو در راستای بهینه سازی و کاهش مصرف حامل های انرژی در ساختمان های این منطقه رقم خورده است گفت: یکی از این پروژه ها اجرای پروژه سختی زدایی در راستای کاهش مصارف انرژی است  که از  راهکار حاصل شده شاهد ممیزی انرژی در ساختمان های شهرداری منطقه 5 هستیم.

برای استعلام قیمت در و پنجره هافمن کلیک کنید.

او افزود: در این اقدام روش های بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی که از مطالعات ممیزی انرژی در ساختمان های شهرداری استحصال شده توسط شرکت های دانش بنیان و اختراعات ثبت شده برای نخستین بارتوسط این منطقه اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه 5 ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به رسوب گیرالکترومغناطیس جهت حذف رسوبات آب به منظور اتلاف کمتر انرژی و کاهش آسیب به تاسیسات ساختمانی و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در فرایندهای سنتی سختی زدایی اشاره کرد.

کلهری به یکی دیگر از پروژه های نو در راستای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: پروژه استفاده مجدد آب خاکستری ،از دیگر اقداماتی است که در شهرداری تهران توسط منطقه 5 اجرا خواهدشد. باکاهش نزولات آسمانی و منابع آبی به منظور بازیابی و استفاده مجدد از آب خاکستری اقدامات نوینی توسط شرکت های دانش بنیان در سرویس های بهداشتی این منطقه جهت بازچرخانی آب خاکستری و کاهش اتلاف منابع آب شرب و تولید کمتر فاضلاب سیاه و هزینه های تصفیه آب انجام خواهدشد.

شهردار منطقه 5 تاکید کرد: این اقدامات پس از انجام ممیزی انرژی در ساختمان های متعلق به شهرداری منطقه5 با نظارت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار از مجموعه راهکارهای حاصل شده و پس از بررسی های  فنی و مدل سازی مصرف حامل های انرژی حاصل شده است.

او در پایان اذعان کرد: تمامی موتورخانه ساختمان های این منطقه جهت بررسی سلامت تجهیزات و نحوه کارکرد، اتلاف انرژی و میزان تولید  آلودگی به صورت سالیانه در دوفصل گرم و سرد با انجام معاینه فنی در 21 موتورخانه ساختمان متعلق به شهرداری منطقه 5 که مجموعا دارای 27 دیگ و مشعل است بررسی و بروزرسانی می شود.

منبع: باشگاه دروپنجره نما

جهت تماس کارشناسان فروش

مشاوره رایگان

پس از ثبت شماره خود نهایتا تا 24 ساعت آینده کاری با شما تماس میگیرم